top of page

ספר פרישה לגמלאות / ספר זכרון

ספר פרישה לגמלאות או ספר זיכרון הוא עוד ציון דרך בחיים לעובד או למי שיקר לליבכם. 

הספר מעוצב בהתאמה אישית אל המקבל.

אך למה לתת ספר בנאלי כאשר אפשר לתת ספר צביעה או לוח עד שיהיה תלוי על הקיר ויהיה שם תמיד. 

ספר זכרונות שהופך למתנה מקורית

דוגמאות

ספר פרישה לגמלאות - לוח עד

ספר זכרונות שיישאר תלוי על הקיר לתמיד

ספר פרישה לגמלאות - משולב עם מנדלות לצביעה

בתוספת חבילת טושים ונתתם מתנה מקורית

ספר פרישה לגמלאות - כרוך 

תמונת רקע למיתוג באתר אינטרנט.jpg
bottom of page