top of page

הצד האמנותי

עיצוב גרפי לא מסתכם

רק בלוגו או בכרזה

אהבה גדולה יוצאת כשאני משחקת 

השתתפות בתחרות של עמותת "קווים אדומים" העוסקת באלימות במשפחה.

הכרזה "השתיקה שלנו הורגת", עלתה לגמר ומופיעה בתערוכות ברחבי הארץ.

תמונת רקע למיתוג באתר אינטרנט.jpg
bottom of page